đội ngũ Nhân sự

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ đầy đủ các phương pháp, luôn tiếp cận công nghệ mới để (đoạn này viết lại)

 • Lê Hiếu Director of Development (EST Team)
 • Nguyễn Triều Chief Marketing Officer
 • Lê Tuân Creative Designer
 • Hoàng Hải Staff of Technical Department
 • Thế Anh Staff of Technical Department
 • Lê Hoàn Digital Marketing Officer
 • Duy Đức Digital Marketing Officer
 • Trần Thu Digital Marketing Officer
 • Trần Tiến Digital Marketing Officer
 • Trần Hiểu Digital Marketing Officer
 • Quang Lẫm Digital Marketing Officer
 • Linh Huyền PR/Marketing Officer
 • Trần Lương PR/Marketing Officer
 • Đặng Quỳnh PR/Marketing Officer
 • Hoàng Vũ Sales Executive
 • Phi Vũ Sales Executive
 • Nguyễn Chúc Accounting
Loading...