Đào tạo & Xây dựng giải pháp Marketing Online

Phân tích tư vấn – xây dựng giải pháp Marketing Online, đào tạo theo yêu cầu với từng công việc cụ thể làm nâng cao hoạt động Digital Marketing của tổ chức và tăng hiệu quả, cho phép công ty triển khai chiến dịch bền vững và phát triển lâu dài và giữ lại được những nhân sự tài năng.

dao-tao-marketing-online

BAN GIẢNG HUẤN

Với đội ngũ giảng huấn chuyên nghiệp/các chuyên gia cao cấp, VSTAR thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp vì vậy chương trình đào tạo của chúng tôi luôn theo sát với yêu cầu của thị trường, đáp ứng tất cả nhu cầu của cá nhân và tổ chức khác nhau.

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ, HỢP TÁC VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP IN – HOUSE

Đào tạo IN – HOUSE của VSTAR có nhiệm vụ đặc biệt kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp – đánh giá nhu cầu, điều tra nghiên cứu trước chương trình, lên kế hoạch lớp học, xây dựng tài liệu, đánh giá lớp học thông qua các công cụ đánh giá để đảm bảo đạt được các mục tiêu sau khóa học.

MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO IN-HOUSE

MỤC ĐÍCH CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IN-HOUSE LÀ TẠO RA TÍNH NỀN TẢNG BỀN VỮNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC TRIỂN KHAI & MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH DOANH THÔNG QUA VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ NHẬN RA TIỀM NĂNG THỰC SỰ CỦA CHÍNH DOANH NGHIỆP MÌNH.

ĐỒNG HÀNH CÙNG THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP BẠN

VSTAR quy tụ các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, những người có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong công tác giảng dạy sẽ thực sự đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm hết sức với sự phát triển lâu dài của các khách hàng vì chúng tôi tin vào sự hợp tác lâu dài giữa VSTAR và bạn.

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

quy-trinh-dao-tao-online-marketing

Với quy trình tổ chức 6 bước, đội ngũ chuyên gia của VSTAR sẽ thiết kế chương trình đào tạo riêng biệt phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, nâng cao năng lực của đối tượng được đào tạo.

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO DIGITAL MARKETING CHUYÊN NGHIỆP:

so do online marketing

 • Đào tạo tiếp thị số (Digital Marketing) cho doanh nghiệp – Khóa học tổng thể.
 • Đào tạo SEO tổng thể.
 • Đào tạo Social Media Marketing.
 • Đào tạo Email Marketing.
 • Khóa đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Chủ doanh nghiệp, Giám đốc công ty (kể cả các công ty dịch vụ Quảng cáo).
 • Các trưởng, phó phòng kinh doanh, phòng marketing, nhân sự… muốn quảng cáo & bán hàng hiệu quả.
 • Nhân viên kinh doanh, marketing, nhân sự.
 • Những người kinh doanh cá nhân muốn tăng khách hàng và doanh thu.
 • Những người muốn tìm hiểu Online Marketing và mở rộng cơ hội nghề nghiệp của mình sau này.

[cf7sr-simple-recaptcha]

Đào tạo & Xây dựng giải pháp Marketing Online

Phân tích tư vấn – xây dựng giải pháp Marketing Online, đào tạo theo yêu cầu với từng công việc cụ thể làm nâng cao hoạt động Digital Marketing của tổ chức và tăng hiệu quả, cho phép công ty triển khai chiến dịch bền vững và phát triển lâu dài và giữ lại được những nhân sự tài năng.

dao-tao-marketing-online

BAN GIẢNG HUẤN

Với đội ngũ giảng huấn chuyên nghiệp/các chuyên gia cao cấp, VSTAR thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp vì vậy chương trình đào tạo của chúng tôi luôn theo sát với yêu cầu của thị trường, đáp ứng tất cả nhu cầu của cá nhân và tổ chức khác nhau.

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ, HỢP TÁC VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP IN – HOUSE

Đào tạo IN – HOUSE của VSTAR có nhiệm vụ đặc biệt kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp – đánh giá nhu cầu, điều tra nghiên cứu trước chương trình, lên kế hoạch lớp học, xây dựng tài liệu, đánh giá lớp học thông qua các công cụ đánh giá để đảm bảo đạt được các mục tiêu sau khóa học.

MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO IN-HOUSE

MỤC ĐÍCH CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IN-HOUSE LÀ TẠO RA TÍNH NỀN TẢNG BỀN VỮNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC TRIỂN KHAI & MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH DOANH THÔNG QUA VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ NHẬN RA TIỀM NĂNG THỰC SỰ CỦA CHÍNH DOANH NGHIỆP MÌNH.

ĐỒNG HÀNH CÙNG THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP BẠN

VSTAR quy tụ các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, những người có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong công tác giảng dạy sẽ thực sự đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ làm hết sức với sự phát triển lâu dài của các khách hàng vì chúng tôi tin vào sự hợp tác lâu dài giữa VSTAR và bạn.

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

quy-trinh-dao-tao-online-marketing

Với quy trình tổ chức 6 bước, đội ngũ chuyên gia của VSTAR sẽ thiết kế chương trình đào tạo riêng biệt phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, nâng cao năng lực của đối tượng được đào tạo.

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO DIGITAL MARKETING CHUYÊN NGHIỆP:

so do online marketing

 • Đào tạo tiếp thị số (Digital Marketing) cho doanh nghiệp – Khóa học tổng thể.
 • Đào tạo SEO tổng thể.
 • Đào tạo Social Media Marketing.
 • Đào tạo Email Marketing.
 • Khóa đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Chủ doanh nghiệp, Giám đốc công ty (kể cả các công ty dịch vụ Quảng cáo).
 • Các trưởng, phó phòng kinh doanh, phòng marketing, nhân sự… muốn quảng cáo & bán hàng hiệu quả.
 • Nhân viên kinh doanh, marketing, nhân sự.
 • Những người kinh doanh cá nhân muốn tăng khách hàng và doanh thu.
 • Những người muốn tìm hiểu Online Marketing và mở rộng cơ hội nghề nghiệp của mình sau này.
Loading...